Probiotykoterapia obniża intensywność zachowań depresyjnych niezależnie od stosowanej diety
18071
post-template-default,single,single-post,postid-18071,single-format-standard,bridge-core-3.0.1,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_from_right,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-17645

Probiotykoterapia obniża intensywność zachowań depresyjnych niezależnie od stosowanej diety

Probiotykoterapia obniża intensywność zachowań depresyjnych niezależnie od stosowanej diety

Wyniki licznych badań naukowych sugerują, że zespół mikroorganizmów jelitowych wydzielając szereg substancji neuroaktywnych oraz immunokompetentnych kształtuje właściwą strukturę oraz funkcje obszarów mózgowia zaangażowanych w emocje. Jednocześnie wiadomo, że dieta jest czynnikiem kształtującym ekosystem jelitowy; spożycie produktów bogatych w tłuszcze i węglowodany wpływa niekorzystnie na równowagę mikrobiologiczną w jelicie.

Jako cel pracy obrano wpływ diety na skuteczność probiotykoterapii w redukcji zaburzeń emocjonalnych (depresyjnych).

Badanie wykonano u 40 szczurów rasy Sprague-Dawley. Zwierzęta podzielono na 4 grupy; 1. Spożywające pokarmy normokaloryczne i placebo, 2. Spożywające dietę normokaloryczną i probiotyk Sanprobi Barrier [4.5 g(2.5 × 109CFU/g)], 3. Spożywające pokarmy wysokotłuszczowe (HFD, high fat diet) i placebo, 4. Spożywające dietę wysokotłuszczową i probiotyk Sanprobi Barrier.

Badanie trwało 10 tygodni, dieta stosowana była od jego początku, zaś probiotyk/placebo włączono po od 6 tygodnia.

Po zakończeniu 10 tygodniowego badania wykonywano testy oceniające:

1.Pamięć przestrzenną zależną od hipokampa (struktura układu limbicznego mózgowia odpowiedzialnego za emocje) oceniano w 1-2 tygodnie po zakończeniu przyjmowania placebo/probiotyków (tydzień 11-12) z wykorzystaniem Labiryntu Barnesa (Barnes Maze)*.

2. Zachowania depresyjne – test wymuszonego pływania (Forced Swim Test, FST**) oraz test otwartego pola (Open Field Test, OFT) wykonano w 13 tygodniu***

3.Gospodarkę węglowodanową – doustny test tolerancji glukozy (Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) – 14-15 tydzień

4.Ekspresję genów zaangażowanych w regulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA) oraz plastyczność neuronalną. Wykorzystując metodę PCR w czasie rzeczywistym badanie wykonano  w pobranych pośmiertnie bioptatach  hipokampa i podwzgórza, w 15 tygodniu od rozpoczęcia eksperymentu.

5.Stężenie cytokin w komórkach jednojądrzastych krwi pobranej pośmiertnie  oraz LPS w surowicy krwi

6.Metabolom – zespół metabolitów w surowicy krwi.

Po 10 tygodniach suplementacji uzyskano niewiarygodne wyniki:

Po pierwsze – Zwierzęta przyjmujące HFD istotnie zwiększyły masę ciała

Po drugie – nie odnotowano wpływu stosowania probiotyków na czas oraz dystans w dotarciu do komory w teście Barnes Maze. Co zaskakujące, szczury na diecie HFD docierały do komory szybciej w porównaniu do tych żywionych typowo.

Po trzecie – szczury przyjmujące probiotyk niezależnie od diety charakteryzowały się zmniejszeniem długości czasu swobodnego dryfowania w wodzie (bezruch=zachowanie depresyjne) w porównaniu do gryzoni otrzymujących placebo

Po 4: nie było  różnic w dystansie pokonywanym w teście otwartego pola pomiędzy analizowanymi podgrupami.

Po 5 : Stężenie glukozy i insuliny wyższe u szczurów HFD w porównaniu do zwierząt na diecie normokalorycznej. Grupa otrzymująca probiotyk miała niższe stężenie glukozy i insuliny w porównaniu do grupy placebo, jednak różnica nie była istotna statystycznie

Po 6: W grupie otrzymującej probiotyk zwiększyła się synteza IL-2, IL-4 oraz IFN-γ kosztem wysoce prozapalnych TNF-α i IL-6.

Po 7: U zwierząt HFD wzrosła w hipokampie ekspresja mRNA genów kontrolujących oś HPA, podczas gdy w grupie otrzymującej probiotyk wywołała jej spadek. Ekspresja genów plastyczności neuronalnej wzrosła w grupie probiotyk, a zmalała w grupie żywionej HFD. Brak zmian w podwzgórzu.

Po 8: W grupie HFD wzrosło stężenie LPS w surowicy krwi w porównaniu do grupy żywionej tradycyjnie. Probiotyki nie wpłynęły na stężenie LPS.

Po 9: W grupie 455 metabolitów oznaczonych w surowicy krwi testowanych zwierząt zauważono, że stężenie 13 z nich było kontrolowane podażą probiotyku. Kwasy indolo-propionowy i indolo-akrylowy występowały w zwiększonym stężeniu u zwierząt grupy probiotyk w porównaniu do placebo, niezależnie os stosowanej diety.

Po 10: Dieta HFD zmniejszyła stężenie tryptofanu i zwiększyła neurotoksycznego metabolitu szlaku kinureninowego, tj kwasy chinolinowego.

Czas na Wnioski:

1. Probiotyk Sanprobi Barrier jest skuteczny w ograniczaniu intensywności zachowań depresyjnych niezależnie od stosowanego modelu żywienia.

2. Probiotyki wpływają na ekspresję zaburzeń emocjonalnym w drodze immunozależnej (spadek syntezy cytokin prozapalnych), regulacji działania osi HPA (wzrost ekspresji genów plastyczności) metabolizmu tryptofanu (spadek stężenia TRP  i wzrost kwasu chinolinowego) 

Na podstawie: Probiotic treatment reduces depressive-like behaviour in rats independently of diet Abildgaard A, Elfving B, Hokland M, Wegener G, Lund S. Psychoneuroendocrinology. 2017 May;79:40-48. doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.02.014. Epub 2017 Feb 16.

Opracowała dr n med Karolina Skonieczna Żydecka