Jeroen Raes z Uniwersytetu KU Leuven w Belgii i jego koledzy zbadali ponad 1000 ochotników w Belgii, którzy genetycznie zsekwencjonowali bakterie żyjące w jelitach w ramach większego badania.

Zespół odkrył, że dwa rodzaje bakterii Dialister i Coprococcus, były mniej rozpowszechnione w mikrobiomie  osób z depresją. Ubytek mikrobioty o te dwa rodzaje bakterii wykazano u  ponad 1000 depresyjnych ochotników z Holandii.

Nie musi to oznaczać, że brak tych bakterii powoduje depresję. Jest całkiem prawdopodobne że  osoby jedząc żle  zmieniają mikrobiom, przyspieszając w ten sposób zachowania depresyjne.

Jak to możliwe?

Oba te drobnoustroje tworzą związek przeciwzapalny zwany maślanem.

Coraz więcej badań sugeruje, że zaburzenie nastroju może być spowodowane ( przynajmniej u niektórych) ogólnoustrojowym  stanem  zapalnym spowodowanym niedoborem bakterii produkujących maślan

Na podstwie New Scientist  Clare Wilson People with depression are less likely to have certain gut bacteria

Journal reference: Nature Microbiology, DOI:

Photo by Sydney Sims on Unsplash