Co więcej, jednym z najefektywniejszych mechanizmów aktywacji OGG1 jest acetylacja Zaobserwowano, acetylacja jest aktywowana wysiłkiem połączonym z suplementacją  IGF-1. W tych warunkach OGG1 zwiększała  wydajność naprawy uszkodzeń mózgu. Bezspornie ćwiczenie fizyczne zwiększają plastycznośc mózgu.

Z Radak et al.  Free Radical Biology and Medicine in press